Učenički parlament

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, formiran je  Učenički parlament. Parlament čine po dva predstavnika iz VII i VIII razreda.

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. Postojanje parlamenta daje učenicima mogućnosti da daju mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi.Njihov plan aktivnosti sastavni je deo Godišnjeg plana rada škole, učestvuju u aktivnostima planiranim Školskim razvojnim planom i samovrednovanjem, učestvuju u humanitarnim akcijama, sportskim i drugim takmičenjima, organizuju saradnju sa ostalim vršnjacima i istovremeno pokreću akcije za poboljšanje života i rada u školi. Sednice Učeničkog parlamenta vode se po potrebi i vodi se redovno  zapisnik.

Share Button