Učenici generacije

Učenici generacije od 2000. do 2014. godine

Ahmedin Lekpek, Aleksandra Beloica, Borisav Saković, Irvin Kočan, Ilda Ramović, Vehbo Latović, Šejla Rašljanin, Dženan Mavrić, Mirzana Čepeljac, Mehmed Šabanović, Belma Maljanović, Belma Župić i Lukman Nurović.

Share Button