Pregled i preuzimanje dokumenta i obrazaca

    Na ovoj stranici možete pregledati ili preuzeti sva javna dokumenta škole.

Primer globalnog plana – za školu – – PREUZMI

Primer obrasca operativnog plana – – PREUZMI

Lični plan .– – PREUZMI

Plan_stručnih_veća_tabela– – PREUZMI

Evidencija stručnog usavršavanja- – PREUZMI

Plan rada odeljenskog veća- – PREUZMI

Plan rada stručnih saradnika- – PREUZMI

Share Button