Sopoćani

Osnovna škola Sopoćani osnovana je 1915. godine u zgradi zvanoj ,, Kula“ koja je ranije služila za potrebe turske vojske u selu Doljani. U toku Prvog svetskog rata nije radila. Rad je obnovila 1921. godine u istoj zgradi. Iste godine počela je izgradnja nove školske zgrade.

Prvi učitelj ove škole bio je Obren Kanić. Od nastavnih sredstava škola je imala samo računaljku i biblioteku od 80 knjiga.

Đaci su svi bili hrišćani, dok dece islamske veroispovesti nije bilo.

Zbog nedostatka nastavničkog kadra ova škola je više puta prekidala rad, a kada je radila često je obuhvatala učenike sa tri školska područja: Sopoćana, Sebečeva i Tvrdoševa. Tako je školske 1938/1939. godine upisano 80 učenika za izdvojeno školsko mesto u Sebečevu i 52 učenika za izdvojeno školsko mesto  u Tvrdoševu. Dolazili su učenici iz Gračana, Doljani, Zabrđa, Slatine, Sebečeva, Roginja, Bobovika, Živalića, Tvrdoševa, Selca i Vučinića.[1]

Učitelji ove škole pre Drugog svetskog rata, prema sećanju njihovih učenika, bili su: Jako Zadjelović, Mileva M. Marjanović, Vladimir Jelaković, Obren Popović i Jeftović Milan.

Nakon Drugog svetskog rata škola nastavlja sa radom marta 1945. godine. Prvi učitelji posle rata su bile sestre Olga i Cakana Ćatić iz Stragara kod Kragujevca, a nakon njih Olga Aksentijević.

Škola radi kao četvororazredna sve do školske 1960/1961. godine kada počinje sa radom peti razred. Potpuna osnovna škola postaje školske 1967/1968. godine.

Iz ove škole takođe je izašao veliki broj učenika koji su bili, ili su još uvek uspešni lekari, profesori, doktori, direktori, umetnici i drugi.

Hivzo Gološ, doktor istorijskih nauka, bivši direktor arhiva ,,Ras“ u Novom Pazaru;

Nuradin Ašćerić, lekar specijalista ginekologije i akušerstva, živi i radi u Sarajevu;

Šefćet Ašćerić, Fakultet zaštite na radu, danas radi kao republički sanitarni inspektor u Novom Pazaru;

Slavica Mijaljević, lekar specijalista, danas živi i radi u Paraćinu;

Vladeta Petrović, magistar istorije, radi sa arheološkom ekipom na istraživanju Gradine iznad Postijenja;

Vukomir Sretenović, Pedagoški fakultet, radio kao prosvetni savetnik i inspektor preko 20 godina;

Žaklina Petrović, lekar – anesteziolog, danas živi i radi u Nemačkoj.

Jovica Mijaljević, Pravni fakultet, danas radi kao advokat.

 

 

Share Button