Sebečevo

Ova škola je povremeno radila između dva svetska rata od 1937.do 1941. godine. Značajan je rad ove škole u vreme rada učitelja Sekule Vukićevića. Okupljala je učenike iz Sebečeva (Donje, Srednje i Gornje), Kuta, Rijeke, Piskopovaca, Bobovika, Zelenovića, Bubregovića, Roginja.

Posle Drugog svetskog rata počela je sa radom 1945. godine u privatnoj kući Ganića. Prema pričanju meštanina Simović Momčila, u školi su tada radili: Radovanović Dragomir, Crnišanin Ramiz, Milijašević Niko i Popović, učitelj iz Kragujevca. Prvi pomoćni radnik je bio Lato Ganić. Od školske 1950/1951. godine, škola nastavlja rad u zadružnom domu u dve učionice, ali je povremeno korišćena i jedna učionica u kući Ganića.

Početkom školske 1970/1971. formiran je V razred koji je vodio nekadašnji đak ove škole, sada nastavnik, Suljević MahmutMašo. Već 1975. godine škola prerasta u osmorazrednu.

Dana 25. XII 1987. godine, otvorena je novosagrađena škola na temelju zadružnog doma. U ovoj školi je opremljena i fiskulturna sala. Te godine, do otvaranja nove školske zgrade, đaci su nastavu pohađali na Dojeviću u trećoj smeni. Prevoz je bio organizovan za đake i nastavnike.

Sa svečanog otvaranje novoizgrađene škole u Sebečevu 25. XII 1987.

Sa svečanog otvaranje novoizgrađene škole u Sebečevu 25. XII 1987.

Kroz dugi niz godina od njenog početka, u školi se smenjivao veliki broj radnika. Neki radnici su ostajali duže, a neki se nisu dugo zadržavali.  Razlog dužeg ostanka radnika bio je u tome što škola poseduje školske stanove u kojima su bili smešteni radnici koji su imali zasnovanu porodicu i nisu imali rešeno stambeno pitanje. Školski stanovi su do 2010. godine bili u funkciji,kada je i poslednja porodica napustila stan.

Mnogi od nekadašnjih učenika su dostigli veliki uspeh.

Ejup Ganić, akademik i profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Bivši predsednik i potpredsednik Federacije BiH. Diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirao na Tehnološkom institutu u Bostonu, SAD. Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova.

Rešad Azemović, sin prosvetnih radnika Rasima i Ljubice Azemović, diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Prištini. Doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu. Živi i radi u Novom Pazaru u osiguravajućoj kući DDOR Novi Sad.

Nedžad Azemović, takođe sin prosvetnih radnika ove škole Rasima i Ljubice Azemović, diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Prištini, doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu BK. Radi kao profesor ekonomskih predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru i na Univerzitetu BK. Objavio je veliki broj naučnih radova i stručnih članaka.

Senad Brunčević, završio Medicinski fakultet u Beogradu, živi i radi u Novom Pazaru na Onkološkom odeljenju.

Murat Spahović, diplomirani građevinski inžinjer. Studije završio u Sarajevu. Radi u projektnom birou ,,Tehnoinžinjering“. Danas je jedan od najpoznatijih građevinskih inžinjera u Novom Pazaru i šire.

Muharem Spahović, započeo studije mašinstva u Sarajevu, ali zbog rata diplomirao na Niškom univerzitetu. Bio je i izuzetan slikar na čemu svedoče njegova mnogobrojna dela, ali u tome ga je sprečila prerana smrt.

Safet Dražanin, završio Fakultet rudarstva u Beogradu. Započeo je svoj radni vek u Preduzeću za puteve Novi Pazar u kamenolomu Pazarište da bi kasnije osnovao svoju privatnu građevinsku firmu ,,H i S iskop i gradnja“ gde i danas radi.

Hamid Dražanin, građevinski tehničar, započeo radni vek u Preduzeću za puteve Novi Pazar ispostava u Tutinu, a kasnije zajedno sa Safetom osnovao firmu ,,H i S iskop i gradnja“ gde i danas radi.

Share Button