Požega

Posle Drugog svetskog rata škola u Požegi je počela sa radom maja 1945. godine. Rad škole se odvijao u privatnoj kući Nicević Beća. Prvi učitelj je bio Radisav D. Đokić, a zatim Zorica Lazović.

Iz privatne kuće škola 1951. godine nastavlja rad u zadružnom domu sa tri učionice i jednim stanom za učitelja. U tom periodu učitelji su bili Radmila i Toma Stefanović.

Škola okuplja učenike iz sela: Donje Požege, Sitniča (3 km), Petrove (3,5 km), Jasenovika (4 km), Kukavica, Suve Ćuprije (2 km) i Gornje Požege.

Škola je radila kao četvororazredna sve do 1970. godine kada se formira Vrazred. Posle završenog  petog razreda učenici su nastavljali školovanje u Dojeviću.

Školske 1981/1982. godine počela je sa radom nova škola u Požegi i prerasla u potpunu osmogodišnju školu koja je imala dobre uslove za rad.

Izgradnja nove škole u Požegi

Izgradnja nove škole u Požegi

U školi su organizovane razne  svečanosti poput proslave Dana škole, Pohoda pionira, proslava Nove godine, Seoskih igara i sl.

pohod pionira pozega

Pohod Pionira, 1987. godina. Učenik VI razreda, predsednik Pionira, pozdravlja goste.

Posle 2000. godine na školi je rekonstruisan krov, promenjena stolarija i asfaltirano dvorište.

Marljiv i predan rad učitelja i nastavnika u ovoj školi izveo je veliki broj generacija učenika. Iz ove škole je izašao veliki broj učenika, danas akademskih građana, koji su u velikoj meri doprineli društvu.

Zaim Curić –profesor istorije,  Aćif Curić –profesor fizike, radi u Medicinskoj školi u Novom Pazaru, Ahmedin Đerlek –profesor hemije, danas direktor OŠ ,,Selakovac“, Ismeta Hasanović – profesor istorije u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru, Vezira Hasanović – profesor fizičkog vaspitanja, radi kao direktor u OŠ ,,Osaonica“, Mujesira Župić –profesor biologije, radi u školi na Dojeviću i Selakovcu, Abaz Curić –  profesor fizičkog vaspitanja, radi u školi u Požegi, Hajriz Curić –profesor fizičkog vaspitanja, radi u školi na Dojeviću, Asim Curić –profesor istorije, radi u Medicinskoj školi u Novom Pazaru, Abit Curić –profesor istorije, radi u OŠ ,,Desanka Maksimović“, Muriz Hanuša –profesor hemije, danas radi kao biznismen, Sadija Rašljanin –profesor fizičkog vaspitanja, živi i radi u Nemačkoj, Ramo Koca –profesor hemije, sada direktor u Osnovnoj školi u Trnavi,  Hakija Curić –završio političke nauke u  Sarajevu  radio kao upravnik zatvora u Novom Pazaru,Mersad Curić – profesor pedagogije, sada direktor predškolske ustanove ,,Reuda“ i školskog mekteba ,,Vildan“,  Aćif Koca – diplomirani ekonomista, Izet Koca–  diplomirani ekonomista, Miljhat Koca –diplomirani ekonomista, radi kao devizni inspektor za BiH u Sarajevu, Fuad Ugljanin –Medicinski fakultet, radi kao lekar u Novom Pazaru, Hakija Društinac –Medicinski fakultet, radi kao lekar u Novom Pazaru na internom odeljenju, Mukades Džanković –diplomirani pravnik, radi u Centru za socijalni rad u Novom Pazaru, Rašljanin Sadik –ekonomista, nekada radio u Petoletki, Hajriz Nicević –ekonomista, radi kao upravnik  carine u Novom Pazaru, Sulejman Bronja –ekonomista, radi kao finansijski inspektor u Novom Pazaru, Bego Hasanović –ekonomista, radi kao predsednik sindikata u Novom Pazaru, Muamer Nicević, doktorirao na Pravnom fakultetu, u periodu od 2004. do 2008.radio kao načelnik PU u Novom Pazaru, danas radi kao vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu i u MUP-u Novi Pazar na poslovima suzbijanja organizovanog kriminala, Nusret Nicević, doktor ekonomskih nauka u turizmu, vlasnik agencije ,,Karavan internacional“ od 1991. godine kao i mnogi drugi.

Share Button