Sportska sekcija

Cilj rada sportskih sekcija je motivisanje i usmeravanje učenika na pravilnu organizaciju slobodnog vremena i na aktivan odmor. Kroz rad sportskih sekcija učenici su razvijali psiho-fizičke aktivnosti i pripremali se za napore intelektualnog rada. U sportskim sekcijama učenici su se pripremali i za učešće na sportskim takmičenjima. Formirane su ekipe iz sledećih disciplina: fudbal, košarka, odbojka, rukomet i skijanje. Za velike uspehe na sportskom polju škola je dobila mnogobrojna priznanja, pehare, medalje i diplome. Tradicionalno, za Dan škole organizovane su igre izdvojenih odeljenja i matične škole u svim disciplinama. To takmičenje bilo je veoma bitno kako za učenike tako i za nastavnike. Učenici su se pripremali i priželjkivali pobedu baš za svoju školu. Da je ovo takmičenje veoma bitno za učenike govori i činjenica da se o njemu pričalo nedeljama pre i posle održavanja.

Sportska takmičenja povodom Dana škole školske  2013/2014. godine

Sportska takmičenja povodom Dana škole školske 2013/2014. godine

Share Button