Muzička sekcija

Ovom sekcijom kod učenika se razvijalo interesovanje za muzičku umetnost i upoznavanje muzičke tradicije i kulture svog i drugih naroda. Na početku školske godine formirana je horska sekcija. Hor je nastupao na školskim preredbama i takmičenjima.

Pored horske sekcije, veoma zapažene rezultate postizala je sekcija pevača-amatera (pripreme vodio nastavnik Filip Aksić).

         Na Festivalu stvaralaštva mladih 2010. godine učenica Irvina Kočan je osvojila 1. mesto za interpretaciju zabavne kompozicije.

Share Button