Ekološka sekcija

Rad ove sekcije bio je zasnovan na razvijanju ekološke svesti učenikai ekološki poželjnog ponašanja u skladu sa principima održivosti, etičnosti i prava budućih generacija na očuvanu životnu sredinu, prirodu i biodiverzitet.

Okupljala je sve zainteresovane učenike od V do VIII razreda. Sadržaji rada ekološke sekcije proisticali  su iz problematike kojom se ekologija kao nauka bavi, ali i neophodnih aktivnosti koje se moraju preduzeti radi zaštite i unapređivanja životne sredine.

Aktivnosti su se odvijale po godišnjem planu rada za svaku školsku godinu.

Share Button