Direktor

Dana 1.11. 1999. godine, po raspisanom konkursu, na čelo naše školedolazi Besim Adilović, profesor pedagogije.

Besim Adilovićjerođen  4. septembra 1959. godine u selu Raduhovce, opština Tutin,od oca Haruna  i majke Hurije, rođene Kahrović. Osnovnu školu završava u Crkvinama,Gimnaziju u Tutinu, a Višu pedagošku školu u Prištini,odsek matematika, 1981. godine. Нa Filozofskom fakultetu u Prištini,odsek pedagogija,diplomirao je 2000. godine. Postdiplomac je Internacionalnog univerziteta u Нovom Pazaru na departmanu Humanističkih nauka, na studijskom programu Metodika osnovnih matematičkih pojmova.

Direktor Besim Adilović

Direktor Besim Adilović

Radni odnos zasnovao je 1. septembra 1980. godine kao nastavnik matematike u OŠ ,,Aleksa Šantić“ u Crkvinama. Kao nastavnik matematike radi sve do 1987. godine.

Oktobra meseca 1987. godine izabran je za direktora OŠ ,,Aleksa Šantić“ u Crkvinama. Tu ostaje sve do 30. oktobra 1999. godine. U svom radu isticao sei kao nastavnik matematike i kao direktor, a veliki udeo je imao i u društveno-političkom životu.

Bio je predsednik omladine MZ Crkvine, predsednik Skupštine MZ i predsednik Saveta MZ Crkvine. Bio je član predsedništva omladine Tutina, delegat SO Tutin u dva saziva, republički delegat Dečije zaštite opštine Tutin, kao i predsednik Aktiva direktora opštine Tutin. Takođe je bio i delegat Skupštine opštine Нovi Pazar i predsednik Aktiva direktora opštine Нovi Pazar.

Srećno je oženjen od 1983. godine Selimom Šabanović.  Otac je dve kćerke i deda jedne unuke.

Godinama se direktorBesim Adilović dokazuje kao izuzetan menadžer, timski voćai organizator očemu svedoče mnogi radovi koji su izvedeni do danas.Posebno treba naglasiti njegovu iskrenost, ljubaznost, pravičnost, upornost, preduzimljivost, hrabrost i istrajnost, zbog čega je omiljen među radnicima.

 

Spisak dosadašnjih direktora:

1. Nikola Lazović                  (1945.-1958.)

2. Lazo Ristović                    (1945.-1958.)

3. Nedžib Osmanbegović  (1945.-1958.)

4. Miodrag Jovičić (1.1.1960-31.8.1968.)

5. Vukman Ćulafić, v.d. (1.9.1968.-30.12.1973.)

6. Rizo Rujović(31.12.1973.-10.11.1984.)

7. Jusuf Pučić, v.d.(11.11.1984.-31.8.1985.)

8. Jonuz Mavrić (1.9.1985.-8.6.1999.)

9. Milomir Stašević, v.d.(9.6.1999-10.11.1999.)

10. Besim Adilović  1999-…

Share Button