Administracija

Sinan Sadović-rukovodilac računovodstva, Mara Janković-administrativno-finansijski radnik

Sinan Sadović-rukovodilac računovodstva, Mara Janković-administrativno-finansijski radnik

Rafet Dervišević Pomoćnik direktora
Verica Zagrađanin Sekretar škole
Mara Janković Administrativno-finansijski pravnik
Sinan Sadović Rukovodilac računovodstva
Share Button