Školski odbor

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju školom upravlja Školski odbor. Njega čini devet članova i to: tri iz redova Nastavničkog veća, tri člana bira Savet roditelja i tri člana lokalna zajednica.

Školski odbor utvrđuje politiku razvoja škole, usvaja finansijska dokumenta, daje saglasnost na prijem radnika u radni odnos, bira direktora, razmatra i usvaja planove i izveštaje o radu škole.

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“ br. 129/07) i člana 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Skupština grada Novog Pazara na sednici održanoj 24. 4. 2013. godine donela je rešenje o imenovanju članova  nekada Školskog odbora, a danas po izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju Organa upravljanja. Za članove Organa upravljanja škole imenovani su:

Iz reda nastavnika Iz reda Saveta roditelja Iz reda lokalne samouprave
1. Sanija Bejtić, predsednik 1. Harun Avdović 1. Hakija Mavrić
2. Ljutvija Ahmetović 2. Sabit Azemović 2. Božo Biorac
3. Bojana Sretenović 3. Elvir Muminović 3. Jasmin Kurtanović

 

Share Button