Rukovodioci izdvojenih odeljenja

Rukovodioci škole na Dojeviću i izdvojenih odeljenja školske 2018/2019. godine

 

Dojeviće(I-IV): Safija Šaćirović

Dojeviće(V-VIII): Hajriz Curić, Nafija Aljović

Požega: Abaz Curić

Sebečevo: Aida Isović

Bagri: Caković Esad

Share Button